Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dnia 18-06-2020 godz. 19:20:33

Poprawka 5

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2