Narzędzia:

Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Dnia 18-06-2020 godz. 16:59:13

Poprawka 2

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8