Narzędzia:

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:03:28

Poprawka 4

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2