Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:08:59

Poprawka 124

Za: 48 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3