Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:21:31

Poprawka 1

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5