Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 18-06-2020 godz. 17:16:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1