Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:00:25

Poprawka 52

Za: 9 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5