Narzędzia:

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:04:00

Poprawka 5

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3