Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dnia 18-06-2020 godz. 19:18:45

Poprawka 1

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2