Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:59:45

Poprawka 98

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3