Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dnia 18-06-2020 godz. 19:18:01

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 47 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4