Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:22:22

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3