Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:55:48

Poprawka 87

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4