Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:26:47

Poprawka 2

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1