Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:11:02

Poprawka 131

Za: 15 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4