Narzędzia:

Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dnia 18-06-2020 godz. 16:56:39

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2