Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:59:37

Poprawka 41, 44, 141, 142

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2