Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:51:22

Poprawka 79

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4