Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:52:42

Poprawka 81

Za: 32 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 5