Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:02:09

Poprawka 108, 155

Za: 93 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4