Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:12:37

Poprawka 139

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5