Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:32:01

Poprawka 5

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2