Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 18-06-2020 godz. 17:42:10

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2