Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:32:59

Poprawka 8

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1