Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:10:01

Poprawka 128

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3