Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:31:32

Poprawka 4, 21

Za: 55 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 2