Narzędzia:

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dnia 18-06-2020 godz. 17:14:59

Poprawka 35, 39

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1