Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:51:01

Poprawka 6

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2