Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:51:54

Poprawka 11

Za: 54 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2