Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:04:06

Poprawka 112

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4