Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:35:00

Poprawka 14, 17

Za: 56 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 2