Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:32:30

Poprawka 6

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1