Narzędzia:

Dnia 18-06-2020 godz. 16:53:50

Za: 52 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 5