Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:56:01

Poprawka 28, 33, 53

Za: 86 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2