Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 18-06-2020 godz. 17:41:19

Poprawka druk 79X

Za: 49 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3