Narzędzia:

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:02:36

Poprawka 2

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2