Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:35:31

Poprawka 16

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2