Narzędzia:

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dnia 18-06-2020 godz. 17:13:55

Poprawka 22, 31, 43

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2