Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:52:52

Poprawka 14

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1