Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:03:05

Poprawka 109

Za: 7 Przeciw: 89 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3