Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:57:51

Poprawka 38, 136

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1