Narzędzia:

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dnia 18-06-2020 godz. 17:14:30

Poprawka 33, 38

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1