Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dnia 18-06-2020 godz. 19:21:09

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3