Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:01:13

Poprawka 104

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3