Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:14:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 91 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3