Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:34:29

Poprawka 13

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1