Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:58:09

Poprawka 95

Za: 9 Przeciw: 86 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3