Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:14:09

Poprawka 150

Za: 49 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4