Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:24:11

Poprawka 5, 7

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2