Narzędzia:

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dnia 18-06-2020 godz. 17:10:29

Poprawka 1, 2, 4, 5, 7, 9-12, 14-19, 23-30, 32, 34, 36, 37, 40-42

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2